užsverti

užsverti
užsver̃ti, ùžsveria, ùžsvėrė, užsvérti, ùžsveria, užsvė́rė 1. tr. NdŽ sveriant pridėti, daugiau, papildomai atsverti. 2. tr. NdŽ, Pc permetant pakabinti, užmesti: Užsverk ant kartės drabužius, kad išdžiūtum J. Kailinius ùžsvėriau ant lovugalio Up. Jaunoji, nuimdama nuo dalbos, dalina giminėms jaunojo, pirmiau tėvams ..., užsverdama stuomenį žėdnam ant kaklo JR69. Kiti pėdą ùžsveria [ant mandulio], ale ùžsvertą vėjas galia nunešt Grd. | refl. tr. NmŽ: Batus nešdavos ant pečių užsisvė̃rę Bt. Per petį užsisvė̃ręs batus nusinešė, pas šventorių apsiavė – kur nelaikys! Slv. Einu keliu, vatinuką ant rankos užsisvė̃rus Skr. Užsisver̃su liuob žaką par ranką ir eisu Vn. 3. refl. Sut, N, K, NdŽ užsiremti, užsikniaubti: Mano draugas, užsisvėręs ant palangėje stovinčio staliuko, ėmė pasakoti toliau . 4. refl. prk. remtis, vadovautis kuo: Užsisveriu ant ko SD270. 5. intr. Skr šnek. užsimojus suduoti, užvožti: Kol gerai par kuprą neužsver̃si, tol ans nepasijudins iš vietos Vvr. Užsvėrė su pagaikščiu per nugarą . \ sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; įsverti; išsverti; nusverti; pasverti; persverti; prasverti; prisverti; susverti; užsverti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • antsverti — antsver̃ti, añtsveria, añtsvėrė (ž.) 1. S.Dauk žr. užsverti 2: Antsvėrė (užkabino) ant jo kaklo aukso retežį M.Valanč. | refl. intr., tr.: Agatė antsisvėrė su maišeliu, užsidengė su skepeta lig akių M.Valanč. Tie basoms kojėms, batus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsverti — apsver̃ti, àpsveria, àpsvėrė tr., apsverti, àpsveria, apsvėrė 1. Š, ETŽ sveriant apgauti, nusukti svorį: Žmonės buvo tikri, kad niekas jų neapsvers A.Vencl. Pirkau meisos – muni ant pusės kilogramo àpsvėrė Vkš. 2. J apsunkinti, prislėgti. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsverti — atsver̃ti, àtsveria, àtsvėrė NdŽ, atsverti, àtsveria, atsvėrė Rod 1. tr. SD217, Q14, R, R97,116, MŽ15,127,152, Sut, M, Š, LL123, Lkž, Vkš sveriant atmatuoti tam tikrą kiekį: Atsvėrė jam už darbadienius tiek visokio javo, kad poriniu vežimu vos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dasverti — ×dasver̃ti, dàsveria, dàsvėrė (hibr.), dasverti, dàsveria, dasvėrė 1. tr. SD45, KlG170, LVI442 sveriant pridėti, papildomai atsverti tam tikrą kiekį. 2. intr. SD190, Sut, N būti reikiamo svorio. sverti; antsverti; apsverti; atsverti; dasverti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsverti — išsver̃ti, ìšsveria, ìšsvėrė tr. LVI809, išsverti, ìšsveria, išsvėrė 1. N, NdŽ nustatyti svorį, pasverti. 2. pasiekti, turėti tam tikrą svorį: Nieko neišsvėrė uogos, baisiai sausos Klt. 3. svoriu išvarginti, ištempti: Du kibirus benešant, net… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusverti — nusver̃ti, nùsveria, nùsvėrė Š, nusverti, nùsveria, nusvėrė 1. tr. SD387, R390, MŽ525, N, K, NdŽ, Vgr, Slnt, Jrb, Slč atsverti, pasverti: Nusver̃k man svarą druskos KI34. Nùsvertus grūdus pildavo į vieną krūvą Smln. Su bezmėnu svėriau, gal i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasverti — pasver̃ti, pàsveria, pàsvėrė tr., pasverti, pàsveria, pasvėrė 1. SD272, R40, MŽ, Sut, N, K, M, Š, Kv, Žd, Vlkv, Mrj, Grk, Sb, Ad, Lnt nustatyti svorį: Ant buonžės pasverk lašinius J. Pirmiau kiaulę pasver̃kiam, o paskuo aplink piningus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persverti — Š 1. tr. SD1146, SD301, Sut, LL94,191, NdŽ viršyti svoriu, nusverti: Sunkiaus sveriu, persveru R361, MŽ484. Drūtgalys persveria laibgalį DŽ1. Man išrodo, kad tavo maišas persvers manąjį Alk. | refl.: ^ Abu susvėrus ant vienos šakelės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prasverti — prasver̃ti, pràsveria, pràsvėrė tr. NdŽ, prasverti, pràsveria, prasvėrė NdŽ 1. NdŽ sveriant suklysti, pražiūrėti. 2. PŽ daugiau sverti už ką nors: Šitas vaikas, ma[n] atrodo, aną prasver̃tų Snt. 3. lenkiantis pro ką prakišti: Mes visi, pro… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prisverti — prisver̃ti, prìsveria, prìsvėrė tr. K, NdŽ, DŽ1, prisverti, prìsveria, prisvėrė 1. R422, MŽ572, N, KI34, LL24,103, NdŽ papildyti iki reikiamo svorio. 2. pridėti sveriant: Nenorėk, kad prisvertų. Džiaukis, jei nenusveria rš. 3. daug pasverti: O …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”